Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Teknolojinin gelişip ilerlemesi ile beraber bilgi paylaşmak, ve bilgi edinmek de kolaylaştı. Bilgi paylaşmak ve iletmenin bu kadar kolay olması beraberinde bilgi hırsızlığını da getirdi. Bu demektir ki, internet ortamının erişime bu kadar açık olması özel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçirmesini kolaylaştırdı.

Bilgiye erişimin bu kadar kolaylaşması, kişisel verilerin korunması ihtiyacını ortaya çıkardı. Devlet bu durumla ilgili farklı düzenlemeler yaparken ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan en önemli gelişme Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (KVKK) hazırlamak ve yürürlüğe koymak olmuştur. 7 Nisan 2016 yılında yürürlüğe giren KVKK, kişisel verilerin işlenmesi ve özel hayatın gizliliği gibi temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır. KVKK ile kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi Nedir?

Kişisel verilerin korunması, verilerin korunmasından ziyade verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını ve güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Bu kanun ile kişisel verilerin işlenmesi bir güç ve otorite tarafından güvence altına alınıyor. En temek hak ve özgürlük olan özel hayatın gizliliği KVKK ile sağlanarak daha güvenli bir internet ortamı sunuluyor. Kanunun amacı, kişilerin kendi haklarındaki verilerin tamamının ya da bir kısmının çeşitli yollarla işlenmesinden dolayı meydana gelecek zararların önlenmesidir. Bu kanun sayesinde kişiye zarar verilecek bir bilgi paylaşımı gerçekleştiğinde ya da izinsiz saklandığında, kişinin, idari, teknik ve hukuki süreci başlatma hakkı doğmaktadır. Bu sayede internet ortamında zaman geçiren insanlar, kendilerini daha güvende hissederler.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsar?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Gerçek kişiler de tek şart kişisel verilerin işlenmesi olurken tüzel kişilerde bu durum, kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen tüzel kişiler hakkında uygulanır. Buradan çıkan sonuca göre, sosyal platformlarda, internet sitelerinde ya da diğer platformlarda kişisel verilerin tamamını ya da belirli bir kısmını işleyen, kayıt altına lalan herkes, KVKK kapsamına girmektedir.

KVKK kapsamında yer alan ve kanunda açıkça belirtilen gerçek kişiler, hak ehliyetine sahip olmalıdır. Yalnız bu kanunla ilgili bilinmesi gereken önemli bir husus vardır. Kanunun güvenceye aldığı kişiler, ‘’kişisel verileri işlenen gerçek kişiler’’ olarak açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle verileri işlenen tüzel kişileri kapsamamaktadır. Bunun yanı sıra  veri işleme faaliyetini gerçekleştirenler açısından ise kanunda gerçek kişi tüzel kişi ayrımına gidilmemiştir. Ayrıca, veri kayıt sisteminin parçası olmayan ve verileri işleyen kişiler Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamı dışında tutulmuştur.