Category: Genel

Medikal gaz tesisatı

Medikal Gaz Tesisatı

Medikal gaz tesisatı sistemlerinde öncelik her zaman insan sağlığıdır.  Medikal gaz tesisatları tasarımı ve projelendirmesinde kurulumun yapılacağı yerin öncelikleri ön planda tutulmaktadır. Bu nedenle bu sistemlerin kurulumu, planlanması, projelendirmesi ve tasarlanması aşamasında ekstra hassas...

Otomasyon Tesisatı

Otomasyon Tesisatı

Endüstriyel alanda son zamanlarda kullanılmaya başlayan otomasyon tesisatı, yüksek standartlı, işlevsel ve verimi diğer sistemlere göre daha fazla olan tesisatlardır. Otomasyon tesisatı ile beraber, endüstriyel alandaki iş dağılımı insandan insana sürecinden insandan makineye şeklinde...

klima sistemleri

Klima Sistemleri

Klima sistemleri kurulu oldukları ortamın ısı dengesini, hava dağılımını ve ortamın hava kontrolünü sağlayan cihazlardır. Klima sistemleri, ortamın hava kontrolü işlemini, ortamın soğutulması ya da neminin giderilmesi şeklinde gerçekleştirir. Klima sistemleri sayesinde hava temizlenerek...

Soğutma Tesisatı

Soğutma Tesisatı

Soğutma tesisatları, soğutma işlemini sağlayan tesisatlardır. Soğutma işlemi, bir ortamın sıcaklığını düşürerek, düşük ısıyı muhafaza etmeye yarayan sistemlerdir. Bu sistemlerde soğutulmuş akışkan, tesisatın boruları aracılığıyla soğutucu cihazlara ulaştırılır ve soğutma işlemi sağlanır. Soğutma sistemleri,...

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma sistemleri, ortamda bulunan kirli havanın, ısıtılarak ya da ısıtılmadan doğal akım aracılığıyla emilmesi ve dışarı atılmasını sağlar. Bu esnada ortama temiz hava verilir. Kısaca havalandırma sistemleri için ortamın havasının temizlenmesini ve değişmesini sağlayan...

Sıhhi tesisat

Sıhhi Tesisat

Sıhhi tesisat, yaşam alanlarında kullanılan temiz suyun kolay ulaşılabilir olması için borular yardımıyla taşınmasını sağlar. Sıhhi tesisat sistemleri için, yaşama alanlarının inşası esnasında döşenen mekanik tesisatın en önemli aksamıdır denilebilir. Binaların can damarları olarak...

Yangın tesisatı

Yangın Tesisatı

Yangın tesisatı, yangın meydana geldikten sonra acil müdahale ekipleri gelene kadar yangına müdahale etmek amacıyla kurulan söndürme sistemlerinin tamamına denir. Yangın tesisat sistemleri ile itfaiyenin müdahalesine destek verilirken aynı zamanda ufak boyuttaki yangınlar büyümeden...

Isıtma tesisatları

Isıtma Tesisatları

Isıtma tesisatları yaşama alanlarının konfor ısısına gelmesini ve ısının muhafaza edilmesini sağlayan tesisatlardır. Temel amaçları yapıları istenen sıcaklıkta tutmak ve iç ortamdan dış ortama doğru gerçekleşen ısı kaybını azaltmaktır.  Isıtma sisteminin özellikleri kullanılan ısıtma...

Endüstriyel tesisat

Endüstriyel Tesisat

Endüstriyel tesisat sistemler, inşaat olarak adlandırılabilecek bütün yapıların en önemli unsurlarından birisidir. Binanın işlevselliğini ve donanımlarını arttırırlar. Yapıların içerisinde olması gereken ısıtma, soğutma, sıcak su, yangın söndürme, temiz ve pis su tesisatları, borulama tesisatları...

Doğalgaz tesisatı

Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz tesisatı binaların iklimlendirilmesini sağlayan ve bina içerisinde yaşayan kişilerin konfor derecesini arttıran tesisat sistemleridir. Doğalgaz tesisatı kurulurken mutlaka doğru ekip ve doğru malzemeleri tercih etmek gerekmektedir.  Ana vana, dağıtım borusu, kolon borusu, sayaç...