Category: Genel

Telefonların İşlevselliğini Artıran 6 Yardımcı Uygulama

İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin yeri yadsınamaz derecede büyük bir aldı. Özellikle cep telefonlarının hayatımıza girmesi ile hayatımızın merkezine yerleşmesi beraberinde büyük değişiklikler getirdi. İlk zamanlarda sadece insanlarla haberleşme amacıyla kullandığımız cep telefonları, şu anda...

kişisel verilerin korunması kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Teknolojinin gelişip ilerlemesi ile beraber bilgi paylaşmak, ve bilgi edinmek de kolaylaştı. Bilgi paylaşmak ve iletmenin bu kadar kolay olması beraberinde bilgi hırsızlığını da getirdi. Bu demektir ki, internet ortamının erişime bu kadar açık...

Vitalizma Kozmetik ve Faaliyet Alanları

Vitalizma, kozmetik sektörünün öncüleri arasında yer alan bir firmadır. Müşterilerine her zaman üst seviyede hizmet sunar. Vitalizma Kozmetik sahip olduğu vizyon ve misyonu ile sektörün kalite denilince akla gelen ilk firmasıdır.

Proje ve Çizim

Proje ve Çizim

Bir bina inşa edilmek istendiğinde öncelikle yapı ruhsatı alınması gerekiyor. Yapı ruhsatı almak için ise yasal olarak yaptırılması gereken bazı aşamalar mevcut. Bu aşamalardan en önemlisi proje ve çizim aşamasıdır. Proje ve çizim aşaması,...

Medikal gaz tesisatı

Medikal Gaz Tesisatı

Medikal gaz tesisatı sistemlerinde öncelik her zaman insan sağlığıdır.  Medikal gaz tesisatları tasarımı ve projelendirmesinde kurulumun yapılacağı yerin öncelikleri ön planda tutulmaktadır. Bu nedenle bu sistemlerin kurulumu, planlanması, projelendirmesi ve tasarlanması aşamasında ekstra hassas...

Otomasyon Tesisatı

Otomasyon Tesisatı

Endüstriyel alanda son zamanlarda kullanılmaya başlayan otomasyon tesisatı, yüksek standartlı, işlevsel ve verimi diğer sistemlere göre daha fazla olan tesisatlardır. Otomasyon tesisatı ile beraber, endüstriyel alandaki iş dağılımı insandan insana sürecinden insandan makineye şeklinde...

klima sistemleri

Klima Sistemleri

Klima sistemleri kurulu oldukları ortamın ısı dengesini, hava dağılımını ve ortamın hava kontrolünü sağlayan cihazlardır. Klima sistemleri, ortamın hava kontrolü işlemini, ortamın soğutulması ya da neminin giderilmesi şeklinde gerçekleştirir. Klima sistemleri sayesinde hava temizlenerek...

Soğutma Tesisatı

Soğutma Tesisatı

Soğutma tesisatları, soğutma işlemini sağlayan tesisatlardır. Soğutma işlemi, bir ortamın sıcaklığını düşürerek, düşük ısıyı muhafaza etmeye yarayan sistemlerdir. Bu sistemlerde soğutulmuş akışkan, tesisatın boruları aracılığıyla soğutucu cihazlara ulaştırılır ve soğutma işlemi sağlanır. Soğutma sistemleri,...

Havalandırma Sistemleri

Havalandırma sistemleri, ortamda bulunan kirli havanın, ısıtılarak ya da ısıtılmadan doğal akım aracılığıyla emilmesi ve dışarı atılmasını sağlar. Bu esnada ortama temiz hava verilir. Kısaca havalandırma sistemleri için ortamın havasının temizlenmesini ve değişmesini sağlayan...

Sıhhi tesisat

Sıhhi Tesisat

Sıhhi tesisat, yaşam alanlarında kullanılan temiz suyun kolay ulaşılabilir olması için borular yardımıyla taşınmasını sağlar. Sıhhi tesisat sistemleri için, yaşama alanlarının inşası esnasında döşenen mekanik tesisatın en önemli aksamıdır denilebilir. Binaların can damarları olarak...