Erim Cerit liderliğindeki Koşuyolu Birey Temel Lisesi ile tanışın!

Erim Cerit tarafından 2009 yılında kurulan ve yaklaşık 2 yıllık tecrübenin aktarıldığı Birey Eğitim Kurumları benimsediği yenilikçi model ile Koşuyolu’nda yeni bir şubeye imza atıyor.  Kurumun ilk özel şubesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacak olan Birey Özel Koşuyolu’nda hizmet verecek. Pek çok kurumda kurucu ve üst düzey yönetici olarak çalışmalar yürüten Erim Cerit bu şube ile geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Eğitimci kimliğinin yanı sıra yaklaşık 12 yıldır çeşitli kurumlarda kurucu ve yöneticilik yapan Erim Cerit, çözüm odaklı bakış açısıyla Koşuyolu’ndaki şube ile kaliteli eğitim adına yeni bir adım atıyor.

Lokasyonu sayesinde çok geniş bir kitleye hitap edecek olan Koşuyor şubesi ile Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye ve çevresinde kaliteli eğitim almak isteyen kişilere ulaşmayı amaçlıyor. Birey Eğitim Kurumları’nın her kademesinde çalışan ve hala kuruculuk çalışmalarını devam ettiren Erim Cerit, Doğa Okulları Yönetim Kurulu Üyeliği ve Rekor Eğitim Kurumları Kuruculuğu gibi tecrübeleri ile eğitim alanında edindiği bilgi birikimini yeni şubeler açarak aktarmayı hedefliyor.

Alanda hem eğitmen hem de yönetici olarak kazandığı deneyim ve tecrübeleriyle yenilikçi eğitim modelini benimseyen ve Birey Eğitim Kurumları’nda da bu modele öncülük eden Erim Cerit’in katkıları sayesinde 8 kişilik sınıflarda öğrenciler eğitim görmektedir. Dinamizmi yüksek, disiplinli, çalışkan ve güçlü bir kadroya da sahip olan kurum alanda farkını ortaya koyarak ismini zirveye yükseltmiştir.

Eğitimin en önemli amacı çocukların ve gençlerin toplumdaki doğru yerlerini bulmalarını sağlamaktır. Bu nedenleinsani bir temel ihtiyaç olan eğitim ve öğretimin uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla eğtiim ve öğretim verilmesine öncülük eden Erim Cerit öğrencilerin demotive edilmesini değil daha fazla teşvik edilmesini destekleyen bir eğitimcidir.  O nedenle, eğer bir okulda çok sayıda öğrenci sınıfta kalıyorsa, hatta okuldan atılıyorsa”, bu o okul için kalite göstergesi olamaz. Okul Ödülü uzmanlarının tanımlamasına göre verim, derslere ve notlara göre sınırlanmamakta olup, tersine, öğrencilerin öğrenme şekillerini kendilerinin organize edebilme, ekip ruhu ile çalışabilme, problemleri kendi başlarına çözebilme yeteneklerini de kapsamaktadır. İyi okullarda öğretmenler, normal ders planı dışında örneğin nefesli çalgılar çalanlar sınıfında, tiyatroda veya okuma olimpiyatına katılımda öğrencilere yeteneklerini geliştirme imkânını yaratmaktalar. Erim Cerit ve birlikte eğitim görevini üstlendiği diğer eğitimciler de bu anlayışla eğitim ve öğretim vermektedirler.

Birey Eğitim Kurumları’nın eğitim anlayışının temelinde eğitimde çeşitlilik ilkesi yatmaktadır. Erim Cerit’in de kurucuları arasında yer aldığı Birey Eğitim Kurumları’nda her çocuğun farklı olduğu bilinmektedir ve eğitim çocuğa özel verilmektedir. Çünlü her çocuk bir diğerinden farklıdır. Bazı çocuklar çabuk öğrenirken, bazı çocuklar ise daha fazla zamana ihtiyaç duyar. Öğretmenler bu farklılığa saygı duyalar ve öğrencilerinin farklı eğitim seviyeleri ile farklı kökenlerine yapıcı bir biçimde yaklaşırlar. Belirleyici olan, tüm çocukların ilerleme kaydedebilmesidir. Anne-babası yabancı olan bir çocuk onların gözünde sınıf için bir yük değil, bilakis bir zenginliktir. Çünkü farklı sosyal yetiye ve bilgiye sahip bir grupta, homojen bir gruba nazaran çok daha fazla partner, örnek alınacak kişi ve yardımcı bulunur. Erim Cerit’in farklılıklara saygıyla bakan bu yaklaşımı ise, dersin bireyselleştirilmesine yol açmaktadır.